لطفا از مرورگر کروم استفاده نمایید

سرفصل:

آشنایی با انواع پروب ها و کاربرد آنها انواع روش های Real time PCR و انواع آن (relative quantitation و absolute quantitation) آموزش عملی استخراج RNA آموزش عملی سنتز cDNA آموزش عملی Real time PCR آنالیز مقدماتی داده های Real time PCR


زمان: بیست و چهار و بیست و پنج مهرماه ، ساعت 8 الی 15

قیمت: ششصد هزار تومان برای 12 ساعت آموزشی طی دو روز به همراه پذیرایی صبحانه

ظرفیت: 10 نفرمثال: me@example.com
...