لطفا از مرورگر کروم استفاده نمایید

سرفصل:

مروری بر تاریخچه پیدایش نسل های مختلف توالی یابی DNA اصول و کاربردهای نسل اول توالی یابی DNA (sanger sequencing) اصول بیوشیمیایی و تکنیکی نسل دوم توالی یابی (FLX-Illumina-SOLiD) DNA آشنایی با کاربردهای نسل دوم توالی یابی در مطالعات مختلف Omics اصول بیوشیمیایی و تکنیکی نسل سوم توالی یابی (PacBio - Ion Torrent) DNA آشنایی با کاربردهای نسل سوم توالی یابی در مطالعات مختلف Omics نحوه آماده سازی نمونه های مختلف در مطالعات ژنومیکس، متاژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، متاترانسکریپتومیکس و اپی ژنومیکس جهت توالی یابی با پلاتفرم های مختلف مقایسه روش های مختلف نسل دوم و نسل سوم توالی یابی DNA از نظر کارآیی و کاربرد در مطالعات مختلف بررسی کارآیی و عملکرد پلاتفرمهای مطرح Illumina بررسی نکات ضروری و کلیدی در تدوین آزمایشات مختلف Omics مبتنی بر NGS مرور کلی بر شیوه آنالیز داده های حاصل از پلاتفرم های مختلف و سیستمهای کامپیوتری مورد نیاز


زمان: 11 مهرماه ، ساعت 8 الی 15

قیمت: دویست و پنجاه هزار تومان برای شش ساعت آموزشی به همراه پذیرایی صبحانه

ظرفیت: 20 نفرمثال: me@example.com
...