لطفا از مرورگر کروم استفاده نمایید

سرفصل:

جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی (Google Scholar – PubMed) آشنایی با پایگاه داده های اولیه DNA و پروتئین (NCBI-EMBL-DDBJ-PDB) آشنایی با پایگاه داده های ثانویه (Swiss-prot – TrEMBL – PIR - UniProt ) همردیفی دوتایی و چند گانه توالی های زیستی و نحوه رسم درختهای فیلوژنی اصول و پارامترهای طراحی پرایمر و آنالیز الیگوهای بدست آمده


زمان: 10مهرماه ، ساعت 8 الی 15

قیمت: دویست و پنجاه هزار تومان برای شش ساعت آموزشی به همراه پذیرایی صبحانه

ظرفیت: 20 نفر

لطفا جهت یادگیری موثرتر لپ تاپ به همراه داشته باشید.


مثال: me@example.com
...