لطفا از مرورگر کروم استفاده نمایید

تست غربالگری NIPT چیست؟

تست غیر تهاجمی دوران بارداری است که جهت غربالگری سندروم داون (ترایزومی ۲۱) و تعداد دیگری از اختلالات ژنتیکی که در اثر نسخه اضافی و یا کمبود کروموزوم ها بوجود می آیند کاربرد دارد. تست غربالگری عبارت است از گرفتن نمونه خون مادر از ابتدای هفته دهم تا انتهای بارداری که در مدت ۳-۲ هفته وجود و یا عدم وجود اختلالات در تعداد کروموزوم ها را تشخیص و گزارش می نماید.

مشاهده

یافت توالی نوکلیوتیدی یا سکانس

یافتن توالی نوکلئوتیدی بخش جدایی ناپذیری از علوم و تحقیقات پایه بیولوژیک می باشد و کاربردهای بسیاری در علم پزشکی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، تشخیص های جنایی و پزشکی قانونی، علوم سیستم بیولوژی، ویروس شناسی، باکتری شناسی و تشخیص طبی بیماری های ژنتیکی پیش و پس از تولد پیدا نموده است.

مشاهده

شرکت دانش بنیان "بیان ژن پارس"

شرکت دانش بنیان " بیان ژن پارس" در زمینه ارايه خدمات آزمایش های ژنتیکی پیشرفته ـ با بهره گیری از نسل جدید دستگاه های تعیین توالی ژنتیکی ـ شروع به فعالیت نموده است. گستره فعالیت شرکت بسیار فراتر از خدمات یافت توالی ژنتیکی می باشد ولیکن در حال حاضر به عنوان اولین گام و هدف شرکت این خدمات در دسترس تمام هموطنان قرار دارد.

مشاهده